Werkzame personen

De Cleantech Regio telt bijna 37.000 bedrijven. Deze bieden werkgelegenheid voor een groot deel van de potentiële beroepsbevolking, maar ook aan mensen van buiten de regio.  Het totaal aantal werkzame personen is verspreid over verschillende sectoren, waarmee de dynamiek van het bedrijfsleven in zicht wordt gebracht. De bedrijven bieden niet alleen werkgelegenheid aan fulltimers, maar ook aan parttimers. De laatste groep, die minimaal 12 uur werkzaam is per week, vindt haar emplooi vooral in de horeca, gezondheidszorg, handel en dienstverlening.

Bij de meer dan  37.000 bedrijven in de Cleantech Regio zijn  meer dat 177.000 personen (fulltimers) werkzaam.

De overige dienstverlening is de belangrijkste sector en neemt het grootste aandeel werkzame personen voor zijn rekening. Daarna komt de zakelijke dienstverlening, handel en industrie. In de Cleantech Regio is er ten opzichte van 2015 een stijging geweest van de werkzame personen (fulltimers) in bijna alle gemeenten. Bij de gemeenten Lochem en Zutphen is er echter een daling te zien.

Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland
Bron: BIRO Overijssel en PWE Gelderland