Vergrijzing arbeidsmarkt

Er zijn in de Cleantech Regio 103.000 werknemers met een leeftijd tussen de 45 en 75 jaar. Dat is ruim 23% van het totaal. Vanzelfsprekend zijn de meeste oudere werknemers werkzaam in de grote steden. De arbeidsparticipatie van werknemers tussen de 45 en 75 jaar verschilt per gemeente. In alle gemeenten is meer dan 50% van de oudere werknemers actief bij het arbeidsproces betrokken. Het totaal aantal 45-75 jarigen neemt, over de gehele Cleantech Regio gezien, toe. Ook de arbeidsparticipatie van deze leeftijdsgroep vertoont een stijgende lijn.

Bron: CBS
Bron: CBS