Regionaal product

Het Bruto Regionaal Product is datgene wat we met z’n allen in de regio produceren. Eigenlijk moeten we zeggen: de toegevoegde waarde die we met z’n allen in de regio creëren. Het vormt tevens het inkomen van de regio. Deze toegevoegde waarde komt tot stand door het gebruik van de productiemiddelen, natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal. Helaas stelt het CBS de regionale cijfers voor de arbeidsproductiviteit met een vertraging van 3 tot 4 jaar beschikbaar, cijfers op deze pagina vanaf 2016 zijn voorlopige cijfers. Het regionaal product van de Cleantechregio kan worden geschat door de cijfers van de statistische regio’s Achterhoek, Veluwe en Zuidwest-Overijssel te bekijken. De gemeenten van de Cleantechregio liggen in een van deze regio’s, en op basis van de werkgelegenheid van deze gemeenten is een wegingsfactor opgesteld. Op basis hiervan kan het Bruto Regionaal Product worden geschat voor de Cleantechregio als geheel.

Het bruto regionaal product per inwoner van de Cleantechregio ligt lager dan dat van Nederland, alle statistische regio’s Achterhoek, Veluwe en Zuidwest Overijssel waaruit de Cleantechregio bestaat liggen onder het gemiddelde. Ook wat betreft de ontwikkeling van het BRP per inwoner is te zien dat het verschil met het Nederlandse gemiddelde niet kleiner wordt. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het grotere aandeel industrie in de regio. De industrie levert gemiddeld per werkzame persoon gemiddeld een lagere toegevoegde waarde op.

Bron: CBS, bewerking door Saxion
Bron: CBS, bewerking door Saxion