Regionaal product

Het Bruto Regionaal Product is datgene wat we met z’n allen in de regio produceren. Eigenlijk moeten we zeggen: de toegevoegde waarde die we met z’n allen in de regio creëren. Het vormt tevens het inkomen van de regio. Deze toegevoegde waarde komt tot stand door het gebruik van de productiemiddelen, natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal. Helaas stelt het CBS de regionale cijfers voor de arbeidsproductiviteit met een vertraging van 3 tot 4 jaar beschikbaar, cijfers op deze pagina van na 2011 zijn voorlopige cijfers of prognoses. Het regionaal product van de Stedendriehoek kan worden geschat door de cijfers van de statistische regio’s Achterhoek, Veluwe en Zuidwest-Overijssel te bekijken. De gemeenten van de Stedendriehoek liggen in een van deze regio’s.

Het bruto regionaal product per inwoner van de Stedendriehoek ligt lager dan dat van Nederland, alle statistische regio’s Achterhoek, Veluwe en Zuidwest Overijssel liggen onder het gemiddelde. Ook wat betreft de ontwikkeling van het BRP per inwoner is te zien dat het verschil met het Nederlandse gemiddelde niet kleiner wordt. Het regionaal product per inwoner van de benchmarkregio West-Noord-Brabant ligt boven het Nederlands gemiddelde.

Bron: CBS, ING
Bron: CBS, Lisa