Beroepsbevolking

Volgens de nationale definitie van het CBS heeft de beroepsbevolking betrekking op alle personen die:
– die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
– die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie van beroepsbevolking wordt in Nederland als standaard gehanteerd. Voor de Nederlandse situatie worden meestal gegevens gepresenteerd over de (beroeps)bevolking van 15 tot 75 jaar.

De ontwikkeling van de werkzame beroepsbevolking in de Cleantech regio is vanaf 2009 redelijk stabiel gebleven. in 2011 en 2014 is er een daling geweest en daarna in 2017 een behoorlijke stijging. in 2016 lag dit percentage op 93,3% en in 2017 op 100,9%.

op gemeentelijk niveau is vanaf 2013 in alle gemeenten de totale beroepsbevolking gegroeid.

Het UWV publiceert cijfers over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op zowel landelijk als gemeente niveau. De ontwikkeling van het aantal vacatures over de laatste kwartalen is als volgt geweest:

 

 

Bron: CBS
Bron: CBS
Bron: CBS