Bedrijventerreinen

De uitgifte van het aantal hectares bedrijfsterreinen is een indicatie voor de economische activiteit in de regio. Het uitgiftepatroon vertoont sterke pieken en dalen, die zeer conjunctuurgevoelig zijn. Door de onvoorspelbaarheid van uitgifte en de lange ontwikkelperiodes is het voor gemeenten moeilijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

In de Cleantech Regio is de afgelopen 6 jaar bijna 80 ha aan bedrijfsterreinen uitgegeven. Bijgaande grafiek laat zien dat Apeldoorn en Deventer het grootste aandeel voor hun rekening hebben genomen. In  de overige gemeenten is dan 10 ha uitgegeven.

Bron: Provincie Gelderland en gemeente Deventer