Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is het bruto product per werkzame persoon. Dit is het bruto product in de regio (de toegevoegde waarde) gedeeld door het aantal mensen dat actief bij het arbeidsproces betrokken is, het zogenaamde arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren. De arbeidsproductiviteit wordt gezien als een belangrijke indicator voor de concurrentiekracht van een regio. Helaas stelt het CBS de regionale cijfers voor de arbeidsproductiviteit met een vertraging van 3 tot 4 jaar beschikbaar, alle cijfers na 2011 op deze pagina zijn voorlopige cijfers. De Stedendriehoek ligt in de statistische regio’s Achterhoek, Veluwe en Zuidwest-Overijssel. Een precies getal is voor de Stedendriehoek niet te geven.

De arbeidsproductiviteit in de Stedendriehoek, is licht gestegen tussen 2010 en 2013. Het Nederlands gemiddelde is in die periode ook gestegen. Daardoor is de bestaande achterstand ten opzichte van het Nederlands gemiddeld genomen ongeveer gelijkgebleven. De arbeidsproductiviteit van de benchmarkregio West-Noord-Brabant ligt boven het Nederlands gemiddelde.

Bron: CBS, KvK