Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is het bruto product per werkzame persoon. Dit is het bruto product in de regio (de toegevoegde waarde) gedeeld door het aantal mensen dat actief bij het arbeidsproces betrokken is, het zogenaamde arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren. De arbeidsproductiviteit wordt gezien als een belangrijke indicator voor de concurrentiekracht van een regio. Helaas stelt het CBS de regionale cijfers voor de arbeidsproductiviteit met een vertraging van 3 tot 4 jaar beschikbaar, alle cijfers na 2015 op deze pagina zijn voorlopige cijfers. De Cleantechregio ligt in de statistische regio’s Achterhoek, Veluwe en Zuidwest-Overijssel. Een precies getal is voor de Cleantechregio niet te geven, maar de arbeidsproductiviteit kan wel geschat worden op basis van de werkgelegenheid in de gemeentes die bij de Cleantechregio horen.

De arbeidsproductiviteit is gestegen tussen 2010 en 2017 (hoewel de laatste twee jaar in de grafiek voorlopige cijfers zijn). Het Nederlands gemiddelde is in die periode ook gestegen. Daardoor is de bestaande achterstand ten opzichte van het Nederlands gemiddeld genomen ongeveer gelijk gebleven. Wel valt op dat de arbeidsproductiviteit de laatste jaren wat sneller stijgt, maar dit kan verklaard worden uit het meer cyclische patroon van economische groei in de regio. Zie voor meer informatie de pagina over Bruto Regionaal Product.

Bron: CBS, bewerking door Saxion