Werkzoekenden

De registratie van de niet-werkende werkzoekenden (NNW-ers) is per 1-1-2018 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats worden nu alle GWU-ers (geregistreerde werkzoekenden UWV zonder dienstverband) in kaart gebracht. Dit zijn alle personen met een WW-, bijstands-, Wajong, WAO-, of WGA-uitkering, of die als werkzoekenden een CV op Werk.nl hebben geplaatst zonder te beschikken over een dienstverband (van minimaal 1 uur) voor zover bij UWV bekend.

Een NWW-er was iemand van 15 t/m 74 jaar die bij het UWV als werkzoekende stond ingeschreven en een WW- of WWB-uitkering (participatiewet) ontving en werkzoekenden zonder uitkering.

Deze aantallen zijn dus niet te met elkaar te vergelijken.

In deze index wordt voor de eerste keer het aantal GWU-ers getoond als indicator voor het aantal mensen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt.

Van de potentiële beroepsbevolking (de 15-64-jarigen van de bevolking) in de Stedendriehoek staat begin 2018 7,9% ingeschreven als werkzoekende. In absolute aantallen betreft het bijna 22.000 personen.

Binnen de Cleantech Regio  zitten er tussen de gemeenten ook grote verschillen in het percentage werkzoekenden. De drie steden hebben een groter aandeel werkzoekenden (Apeldoorn 7,9%, Deventer 9,5%, Zutphen 10,4%) dan de meer plattelandsgemeenten (Brummen 6,4%, Epe 6,2%, Heerde 4,8, Lochem 6,0% en Voorst 4,9%).

 

Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau werkzoekenden

Van het aantal werkzoekenden zijn 48% mannen en 52% vrouwen.

In de Cleantech Regio zijn weinig werkzoekenden jonger dan 25 jaar (8,3%), waarbij Voorst met 6,5% het laagste en Apeldoorn met 8,7% het hoogste cijfer vertoont. Voorst heeft ook het hoogste aandeel oudere werkzoekenden (55 jaar en ouder) dan de rest van de gemeenten.

Van alle werkzoekenden in de Cleantech Regop heeft 54% geen startkwalificatie (een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger). Met name Epe, Apeldoorn en Brummen schoren hier hoog.

Het grootste gedeelte werkzoekenden heeft een MBO opleiding, waarbij het percentage tussen 18,8% in Heerde en 23,2% in Lochem ligt. Van de werkzoekenden in de Cleantech Regio heeft 13,4% een hbo/wo opleiding. Epe heeft van alle gemeenten het laagste percentage (12,1%) aan hoogopgeleide werkzoekenden.

 

Bron: UWV Werkbedrijf
Bron: UWV Werkbedrijf
Bron: UWV Werkbedrijf
Bron: UWV Werkbedrijf