Vroegtijdige schoolverlaters

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie hebben een kleinere kans op een baan. Het risico op structurele werkloosheid, sociale uitsluiting en uitzichtloze economische vooruitzichten is bij hen substantieel hoger. Met het oog op de groeiende vraag naar goedgeschoolde arbeid kan de Stedendriehoek zich niet langer grote groepen zonder startkwalificatie veroorloven.

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is in de Stedendriehoek hoger in het middelbaar beroepsonderwijs dan in het voortgezet onderwijs. Het percentage voortijdig schoolverlaters is in Nederland de afgelopen jaren sterk gedaald. Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs volgen deze trend. De daling in de Stedendriehoek gaat minder snel dan gemiddeld in Nederland.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap