Verkiezingen

Het opkomstpercentage van de Gemeenteraadsverkiezingen in de Cleantech Regio is zowel landelijk als op gemeenteniveau omhoog gegaan. De dorpen hebben een hogere opkomst dan de steden. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer is er een hogere opkomst dan voor de verkiezingen voor de gemeenteraad. Binnen de Cleantech Regio heeft vooral Lochem bij beide verkiezingsuitslagen hoge opkomstpercentages.

Bron: CBS / Kiesraad/databank verkiezingsuitslagen
Bron: Kiesraad/databank verkiezingsuitslagen