Uitkeringen

Het aandeel van de bevolking dat niet deelneemt aan het arbeidsproces is in de regel afhankelijk van een uitkering. De mate waarin zegt iets over de sociaal economische positie in de regio c.q. de gemeente. In de hiernavolgende tabellen zijn de uitkeringen door de sociale verzekeringsbank opgenomen. Het betreffen de WAO, de WAZ, de Wajong en de per 1 januari 2006 in werking getreden WIA.

In de Stedendriehoek ontvangen circa 22.650 personen een uitkering. De werknemersuitkeringen door sociale verzekeringsbank wordt onderverdeeld in de WAO, Wajong, WIA en de WAZ. De WAZ is vanaf 2017 niet meer op gemeente niveau beschikbaar.

De verhouding van type uitkeringen in de Cleantech Regio en landelijk in 2017 laat zien dat het aantal Wajong-uitkeringen en de WIA-uitkeringen in de Cleantech Regio boven het landelijke gemiddelde uitkomt. De WAO-uitkeringen zit onder het landelijke gemiddelde.

Bron: CBS
Bron: CBS
Bron: CBS
Bron: Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
Bron: CBS