Besteedbaar inkomen

Het gemiddeld inkomen van de huishoudens zegt niet alleen iets over de bestedingsmogelijkheden van die huishoudens, maar ook iets over de sociaal economische positie van de betreffende gemeente of regio. De meest recente informatie heeft betrekking op het jaar 2015. Dit heeft te maken met het feit dat de belastingdienst de informatie over recentere jaren nog niet volledig beschikbaar heeft.

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in de Cleantech Regio bedroeg in 2014 € 39.300. Dit is bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde. Naar gemeente zien we dat Brummen, Heerde, Voorst en Lochem ruim boven het regionale gemiddelde scoren, maar ook Epe scoort bovengemiddeld. Apeldoorn scoort iets boven het gemiddelde en de steden Deventer en Zutphen scoren ruim onder het gemiddelde. Kijken we naar de verhouding naar inkomensgroepen dan zien we dat de regio Stedendriehoek redelijk dicht in de buurt van de landelijke en provinciale verhoudingen uitkomt voor wat betreft de hoge en lage inkomensgroepen. Naar gemeente zien we dat Heerde, Lochem en Voorst sterker zijn vertegenwoordigd in de hogere inkomensgroepen. Dat geldt in mindere mate ook voor de gemeente Brummen. Deventer en Zutphen zijn weer sterker vertegenwoordigd in de lagere en midden inkomensgroepen.

Bron: Regionaal inkomensonderzoek (RIO) 2013 en 2014
Bron: Regionaal inkomensonderzoek (RIO) 2014 en 2015
Bron: Regionaal inkomensonderzoek (RIO) 2015
Bron: Regionaal inkomensonderzoek (RIO) 2015