Toekomstige vraag HBO niveau

Ruim 170 bedrijven en instellingen met meer dan 10 werkzame personen uit de Stedendriehoek zijn door bureau Newcom in juni 2010 bevraagd naar de opleidingsgebieden van hun hoger opgeleide medewerkers. Deze geraadpleegde bedrijven hebben gezamenlijk ongeveer 24.000 mensen aan het werk waarvan gemiddeld 26% hoger opgeleid is. De cijfers in de grafiek zijn gebaseerd op deze enquĂȘte.

Ongeveer 27% werknemers met een HBO opleiding in de Stedendriehoek heeft een technische opleiding genoten. Een kwart heeft een opleiding gehad op het gebied van ‘economie en bedrijf’. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat er in de toekomst een behoefte is aan HBO personeel op het vlak van ‘techniek’ en ‘economie en bedrijf’.

Bron: VNO-NCW
Bron: VNO-NCW