Schoolprofielen

Talentontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle regionale ontwikkeling. Er zijn veel mogelijkheden om al op jonge leeftijd de belangstelling voor bijvoorbeeld techniek of ondernemerschap positief te beïnvloeden. Daarvoor zijn nieuwe schoolprofielen voor aanvullend onderwijs ontwikkeld, zoals het technasium of entreprenasium (‘leren ondernemen’).

De Stedendriehoek loopt achter bij andere regio’s bij de ontwikkeling van specifieke schoolprofielen voor het voortgezet onderwijs. Er zijn geen technasia in de Stedendriehoek, terwijl er 4 initiatieven zijn in Twente en 6 in West-Noord-Brabant. De Stedendriehoek biedt wel goede mogelijkheden voor tweetalig onderwijs.