Opleidingsniveau

Een belangrijke onderverdeling van de beroepsbevolking is de indeling naar opleidingsniveau. We zien dat in hoogontwikkelde economieën steeds meer een beroep wordt gedaan op hooggekwalificeerde arbeid. Dit geldt vooral in de hightech-sectoren en de zakelijke dienstverlening. Wil een economie zich goed kunnen ontwikkelen, dan moet niet alleen de kwantiteit van arbeid maar ook de aanwezige kwaliteit van arbeid goed aansluiten bij de vraag. De aanwezigheid van een goedopgeleide beroepsbevolking is van essentieel belang voor de economische ontwikkeling van een regio of land.

De Stedendriehoek heeft in vergelijking met andere Nederlandse regio’s buiten de Randstad een goed gemiddeld opleidingsniveau. Het aantal hoger opgeleiden als percentage van de beroepsbevolking is vanaf 2003 sterk gestegen. Het aandeel laag opgeleiden daalt gestaag en ligt onder het Nederlands gemiddelde. Ondanks de trend dat jonge hoger opgeleiden de regio verlaten, is er dus een netto winst van het aantal hoger opgeleiden in de regio.

Bron: CBS
Bron: CBS