Leerlingen en studenten

Het aanbod van opleidingen in de Stedendriehoek is zeer divers en verschilt per gemeente. Er zijn 173 basisscholen enĀ 14 scholen voor voortgezet onderwijs. Hiervan hebben er 5 op VMBO niveau alleen de theoretische leerweg. Het basisonderwijs is in alle gemeenten goed vertegenwoordigd. Instellingen voor voortgezet onderwijs zijn er in alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Brummen. Alleen in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Twello is middelbaar en hoger beroepsonderwijs, Apeldoorn en Deventer hebben ook beperkte opleidingsmogelijkheden op HBO niveau. Het MBO onderwijs wordt voor het overgrote deel verzorgd door ROC Aventus.

Onderwijsinstellingen s3h

Bron: DUO

Het aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs neemt in de Cleantech regio licht af, net zoals in Nederland als geheel. Gezien de krimp van het Basisonderwijs is de verwachting dat in de komende jaren de krimp van het aantal leerlingen zal voortzetten.

Bron: CBS
Bron: CBS

Het aantal leerlingen op het Basisonderwijs is in de afgelopen tien jaar in alle gemeenten van de Cleantech regio afgenomen. Dit lijkt een gevolg te zijn van de demografische veranderingen in de regio. De krimp lijkt in de gemeentes Brummen en Lochem sterker te zijn dan in Voorst, Epe en Heerde. De stedelijke gemeentes nemen een tussenpositie in.

Bron: ROC Aventus, Saxion, Wittenborg, VSNU
Bron: Saxion, ROC Aventus, Wittenborg, TUApeldoorn

Het aantal MBO studenten bij ROC Aventus is in de afgelopen tien jaar gedaald, hoewel er in het cursusjaar 2015/’16 een trendbreuk is geweest en er de laatste jaren opnieuw een stijgende lijn zichtbaar is. Saxion ziet de groei van het aantal studenten langzaam afvlakken en de verwachting is dat deze groei de komende jaren vanwege de demografische omstandigheden zal omslaan naar een krimp, tenzij ze erin slagen substantieel meer internationale studenten binnen te halen. De sterkste groeier op het gebied van Hoger Onderwijs in de Stedendriehoek is zonder twijfel de relatieve nieuwkomer Wittenborg University of Applied Sciences, die de afgelopen drie cursusjaren dubbele groeicijfers laat zien. Deze ontwikkeling bij Wittenborg is tegengesteld aan het landelijke beeld voor het hoger onderwijs, wat ongeveer een zelfde beeld laat zien als dat van Saxion.

Bron: Saxion
Bron: Wittenborg UAS
Bron: ROC Aventus
Bron: Saxion
Bron: ROC Aventus, Saxion
Bron: Saxion