Leerlingen en studenten

Het aanbod van opleidingen in de Stedendriehoek is zeer divers en verschilt per gemeente. Er zijn 173 basisscholen enĀ 14 scholen voor voortgezet onderwijs. Hiervan hebben er 5 op VMBO niveau alleen de theoretische leerweg. Het basisonderwijs is in alle gemeenten goed vertegenwoordigd. Instellingen voor voortgezet onderwijs zijn er in alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Brummen. Alleen in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Twello is middelbaar en hoger beroepsonderwijs, Apeldoorn en Deventer hebben ook beperkte opleidingsmogelijkheden op HBO niveau. Het MBO onderwijs wordt voor het overgrote deel verzorgd door ROC Aventus.

Onderwijsinstellingen s3h

Bron: CBS

Het aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs neemt in de Stedendriehoek licht toe. Gezien de krimp van het Basisonderwijs is de verwachting dat in de komende jaren zich hier ook een krimpend aantal leerlingen zal gaan komen. Het aantal VAVO leerlingen (Dit zijn grotendeels of volwassenen die voortgezet onderwijs volgen, of leerlingen die vanwege wat voor reden dan ook, er in het reguliere onderwijs niet in zijn geslaagd een diploma te behalen) neemt licht af.

Bron: CBS
Bron: CBS

Het aantal leerlingen op het Basisonderwijs neemt in alle gemeenten van de Stedendriehoek af. Dit lijkt een gevolg te zijn van de demografische veranderingen in de regio. In de gemeentes Brummen en Lochem krimpt het Basisonderwijs het sterkst. De stedelijke gemeentes in de Stedendriehoek krimpen minder dan het gemiddelde.

Bron: ROC Aventus, Saxion, Wittenborg, VSNU
Bron: Saxion, ROC Aventus, Wittenborg, VSNU (bewerking door Saxion)

Het aantal MBO studenten bij ROC Aventus is in de afgelopen jaren sterk gedaald, hoewel er in het cursusjaar 2015/’16 een trendbreuk lijkt te zijn. Saxion ziet de groei van het aantal studenten afvlakken en de verwachting is dat deze groei de komende jaren vanwege de demografische omstandigheden zal omslaan naar een krimp. De sterkste groeier op het gebied van Hoger Onderwijs in de Stedendriehoek is Wittenborg University of Applied Sciences, die drie van de afgelopen vier jaar dubbele groeicijfers laat zien. Deze ontwikkeling is tegengesteld aan het landelijke beeld voor het hoger onderwijs, wat ongeveer een zelfde beeld laat zien als dat van Saxion.

Bron: Saxion
Bron: ROC Aventus
Bron: Saxion
Bron: ROC Aventus, Saxion
Bron: Saxion

studentenaantallen