Afgestudeerden

Jaarlijks studeren meer dan 1000 studenten af aan de Saxion vestigingen in Deventer en Apeldoorn. Het aantal afgestudeerden is de laatste jaren gestegen.

Het aantal studenten bij Saxion is de laatste jaren sterker gegroeid dan het aantal afgestudeerden, hoewel door de demografische ontwikkeling op termijn ook weer een daling van het aantal studenten verwacht wordt. Wat betreft de aantallen afgestudeerde HBO’ers bij Saxion in de Stedendriehoek, is de verwachting is dat dit cijfer de komende jaren nog wat verder zal stijgen.

Bron: Saxion