Onderwijs

Indicatoren voor onderwijs

Er is een grote samenhang tussen onderwijs en economische groei. De economische concurrentiekracht van de regio zal in de toekomst vooral afhangen van kennis en innovatie. Dat vereist hoogopgeleide kenniswerkers. Met het oog op de krimpende beroepsbevolking moet het economisch groeipotentieel van de arbeidsmarkt ten volle worden benut. Met name in de technische beroepsgroepen zijn er hiaten op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau. De behoefte van het bedrijfsleven aan opleiding en personeel is leidend.

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is Technicampus. Technicampus is in 2014 van start gegaan.De Technicampus omvat vier richtingen: de bouw, installatie, metaal en ondergrondse infra. De opleidingen die aangeboden worden, zijn vooral in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), maar ook enkele in de beroepsopleidende leerweg (bol).

Divers aanbod opleidingen

Het aanbod van opleidingen in de Stedendriehoek is zeer divers en verschilt per gemeente. Er zijn 173 basisscholen met in het totaal circa 34.600 leerlingen. Er zijn in de Stedendriehoek 14 scholen voor voortgezet onderwijs. Hiervan hebben er 5 op VMBO niveau alleen de theoretische leerweg. Het basisonderwijs is in alle gemeenten goed vertegenwoordigd. Instellingen voor voortgezet onderwijs zijn er in alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Brummen. Alleen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen is middelbaar beroepsonderwijs, ROC Aventus. Apeldoorn en Zutphen hebben ook (beperkte) opleidingsmogelijkheden op HBO niveau. De hogeschool Saxion heeft binnen de Stedendriehoek de grootste vestiging in Deventer. De HBO opleidingen zijn met name gericht op de terreinen ‘Economie’ en ‘Gezondheid’ en minder op ‘Techniek’.