Starters

Startende ondernemers zijn belangrijk voor de economie van een regio. Vaak zijn het kleine innovatieve bedrijfjes. Zij zorgen voor de economische dynamiek. Ze kunnen zich vaak goed en snel aanpassen aan allerlei economische veranderingen. Nieuwe ondernemers zijn vaak innovatief en leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan productiviteitsgroei.

Het aantal starters groeit het snelst in de steden, maar de groei vlakt af. De groei blijft achter bij de benchmarkregio West-Noord-Brabant. De Stedendriehoek kent in vergelijking met Nederland en West-Noord-Brabant relatief weinig starters in de leeftijdscategorie van 20-24 en 25-29 jaar, de jonge ondernemers. Echter starters in de leeftijdscategorie 55-59 jaar zijn ruim vertegenwoordigd. Dit geldt tevens voor de leeftijdscategorie tot 20 jaar. Het aandeel vrouwelijke starters blijft in de Stedendriehoek achter bij West-Noord-Brabant en Nederland, waar het aandeel een stuk hoger ligt. Voor de Stedendriehoek geldt dat de starters voor het merendeel van Nederlandse herkomst zijn. Voor de drie grotere steden uit de Stedendriehoek zien we een groter aandeel van starters van buiten Nederland.

Bron: KvK
Bron: KvK
Bron: KvK Handelsregister, bewerkt door KvK Oost Nederland, Kennis- en Adviescentrum
Bron: KvK
Bron: KvK Handelsregister, bewerkt door KvK Oost Nederland, Kennis- en Adviescentrum
Bron: KvK Handelsregister, bewerkt door KvK Oost Nederland, Kennis- en Adviescentrum
Bron: KvK Handelsregister, bewerkt door KvK Oost Nederland, Kennis- en Adviescentrum
Bron: KvK Handelsregister, bewerkt door KvK Oost Nederland, Kennis- en Adviescentrum