Opgeheven bedrijven

Over het algemeen ligt er een direct verband tussen de economische ontwikkeling en het aantal opgeheven bedrijven. Een opgeheven bedrijf is een bedrijf dat is uitgeschreven uit het handelsregister. Er hoeft geen sprake te zijn van faillissement. In tijden van crisis en recessie neemt het aantal faillissementen toe, zij het vertraagd.

De algemene trend voor het aantal opgeheven bedrijven geeft een vrijwel continue stijging te zien vanaf 2008. Vergelijken we de Stedendriehoek met Nederland en West Noord-Brabant dan komt de Stedendriehoek er goed af. Het aantal bedrijfsopheffingen in de Stedendriehoek ligt in alle jaren ruim onder dat van West Noord-Brabant. Wat betreft het aantal bedrijfsopheffingen per gemeente laten de drie steden (vooral Apeldoorn en Deventer) de grootste groei zien.

Bron: KvK
Bron: KvK
Bron: KvK
Bron: KvK
Bron: KvK
Bron: KvK