Ondernemersvertrouwen

De Kamer van Koophandel peilt ieder kwartaal middels de Conjunctuur EnquĂȘte (COEN) het ondernemersvertrouwen. Dit cijfer zegt iets over de bereidheid van ondernemers om te investeren in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen is een gewogen gemiddelde van verwachte omzet, export, personeelssterkte en investeringen. In de grafiek van de ontwikkeling van het ondernemersvertrouwen in de Cleantechregio is te zien dat ondernemers de laatste jaren doorgaans positiever zijn dan in Nederland als gemiddeld. In crisisjaren is het omgekeerd en zijn de ondernemers gemiddeld voorzichtiger dan in Nederland als gemiddeld. Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de omzetontwikkeling en personeelssterkte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Cleantechregio een meer cyclisch patroon laat zien als Nederland gemiddeld. Gezien het grotere aandeel van de industrie in de werkgelegenheid in de regio dan in Nederland gemiddeld, is dat ook niet verwonderlijk. Industrie laat vaak een laat-cyclisch patroon zien: groei die langzamer op gang komt na een economische crisis, met hogere pieken en diepere dalen.

Bron: CBS, COEN. Bewerking door Saxion
Bron: CBS, COEN. Bewerking door Saxion
Bron: CBS, COEN. Bewerking door Saxion