Diversiteit

Door de vergrijzing en ontgroening van de bevolking zal de concurrentiestrijd tussen individuele bedrijven en regio’s om jong talent verhevigen (zie ook de paragraaf over de mobiliteit van hogeropgeleiden). Een belangrijke voorwaarde voor het werven en behoud van goed opgeleide werknemers is aantrekkelijk werkgeverschap. Veel jongeren voelen zich aangetrokken tot bedrijven en instellingen met een grote diversiteit op de werkvloer. Belangrijk wordt een cultuur waarin medewerkers zich gewaardeerd en op hun gemak voelen. Een divers personeelsbestand is daarvoor essentieel. Als indicator wordt gehanteerd het aantal vrouwen in topposities in het bedrijfsleven en het aantal organisaties dat het landelijke ‘Charter Talent naar de Top’ heeft ondertekend. Als toppositie wordt hier gerekend een functie als directeur (CEO), lid Raad van Bestuur, lid directie of lid Management Team, afhankelijk van de gekozen organisatiestructuur. Het ‘Charter Talent naar de Top’ is ontwikkeld door de Stichting ‘Talent naar de Top’, waarmee werkgevers zich vrijwillig maar niet vrijblijvend binden aan een duurzaam en effectief man-vrouwdiversiteitsbeleid.

Het percentage vrouwen in topposities in de top 25 van grootste bedrijven in de Stedendriehoek is gering, maar groeiend, namelijk van 7% naar 10%. Dat is iets hoger dan Twente, een regio die gedomineerd wordt door industriële bedrijven en de bouw. Landelijk is het percentage vrouwen in de top van beursgenoteerde ondernemingen ongeveer 11% en de Stedendriehoek scoort dus gemiddeld. Het Nederlandse percentage vrouwen in topfuncties is bijna het laagste ter wereld. Het streefcijfer van de regering is 30% in 2020.

Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving
Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving