Tappunten alternatieve brandstoffen

Ongeveer 20% van alle fossiele energiegebruik en CO2-uitstoot in Nederland is gerelateerd aan verkeer. Introductie van ‘groenere’ brandstoffen kan in theorie de milieu-effecten verminderen bij een gelijkblijvend brandstofverbruik. In de praktijk is nog lang niet alle ‘groene’ brandstof duurzamer of milieuvriendelijker dan de fossiele alternatieven. Aardgas als autobrandstof is gunstiger dan benzine of diesel, o.a. omdat per energie-eenheid minder CO2 vrijkomt. ‘Groen gas’ is gewonnen door omzetting van mest of andere organische stromen en komt dus in principe uit hernieuwbare bronnen. Voor zowel biodiesel als bio-ethanol geldt, dat lang niet vast staat of deze energiebronnen wel duurzamer zijn dan ‘fossiele’ diesel of benzine. Winning kan leiden tot vernietiging van tropisch regenwoud, bijvoorbeeld bij de productie van palmolie. Waterstof is, in gebruik, een volkomen schone brandstof. De uitlaatgassen bestaan uitsluitend uit waterdamp. De grootschalige productie van waterstof voor toepassing in voertuigen staat nog in de kinderschoenen.

In de Stedendriehoek zijn volgens de informatie op www.fuelswitch.nl op dit moment (peildatum september 2016) 2 tappunten voor aardgas of groen gas (Apeldoorn en Zutphen) en 1 voor biodiesel (Deventer). De tappunten in Apeldoorn en Zutphen  zijn private initiatieven, het tappunt voor biodiesel in Deventer is gezamenlijk met de gemeente Deventer gerealiseerd. Dit tappunt verkoopt biodiesel uit koolzaadolie (EN 14214, geleverd door ADM). In de benchmarkregio West Noord-Brabant zijn vooral meer tappunten voor aardgas aanwezig.

Bron: www.fuelswitch.nl