Pendel

Voor de Stedendriehoek geldt dat bijna 60% van de beroepsbevolking met een baan in de eigen woongemeente werkt. Ongeveer 17% werkt in een andere regiogemeente en bijna 25% werkt buiten de regio. In Deventer, Lochem en Zutphen werkt een groter aandeel buiten de regio Stedendriehoek. Het aandeel dat in de eigen woongemeente werkt, is het hoogst in Apeldoorn en het laagst in Voorst. Opvallend is ook dat de gemeente Zutphen laag scoort op dit punt in vergelijking met de andere stedelijke gemeenten. Vergelijking van de inkomende met de uitgaande pendel per gemeente laat zien dat het verschil in Apeldoorn erg groot is. Apeldoorn heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de regio. Uit de tabel kunnen we aflezen dat in de landelijke gemeenten Brummen, Epe en Lochem de uitgaande pendel de binnenkomende overtreft. Opvallend is dat dit niet voor Voorst van toepassing.

Registratie van de bedrijfsvestigingen en de werkzame personen geschiedt jaarlijks door het Bedrijven- en Instellingen Register Overijssel (BIRO) en Provinciale Werkgelegenheidsenquête in Gelderland (PWE). Periodiek worden om de vier tot vijf jaar ook de pendelstromen in kaart gebracht. In 2010 geschiedde dat zowel voor de provincie Overijssel als voor de provincie Gelderland. Hierdoor kan een totaalbeeld voor de Stedendriehoek worden gegeven van de inkomende en uitgaande pendel binnen de regio naar gemeente. De cijfers maken het inzicht in de werkgelegenheidsontwikkeling completer en geven bovendien inzicht in de mobiliteit tussen de gemeenten binnen de regio.

pendel

De tabel bevat de matrix van de pendelstromen binnen de Stedendriehoek. Horizontaal gelezen betreft het de binnenkomende stromen, waarvan de totalen overeenkomen met het aantal arbeidsplaatsen in de betreffende gemeente. In de geel gearceerde vakken zien we de aantallen personen die werkzaam zijn binnen de gemeente. Als we de matrix verticaal lezen zien we de uitgaande pendelstromen. Het totaal van deze uitgaande stromen kan niet worden gegeven, omdat de data alleen betrekking hebben op de Gelderse en Overijsselse bedrijven. In de hierna volgende tabellen wordt specifiek ingegaan op onderdelen uit deze matrix.