Mobiliteit

Indicatoren voor Mobiliteit

Een goede bereikbaarheid van en binnen de regio is een belangrijke troef van het vestigingsklimaat van de regio Stedendriehoek. De regio heeft daarbij vier speerpunten:

  • De regio ontwikkelen als scharnierpunt van Oost-Nederland: De laatste jaren heeft de regio nadrukkelijk ingezet op de doorstroming op de snelweg A1. Dat zal ook de komende jaren van belang blijven. Naast blijvend goede oost-westverbindingen met de regio Amsterdam, Schiphol en het Duitse achterland, wordt steeds meer belang gehecht aan versterking van de noord-zuidverbindingen.
  • Doorstroming van en naar stads- en dorpscentra verbeteren: Naast een betere bereikbaarheid van en naar de regio, vraagt ook de bereikbaarheid binnen de Stedendriehoek volop aandacht. Als economische centra zijn de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen voor hun functioneren afhankelijk van een goede bereikbaarheid. Maar ook voor sommige dorpscentra is een betere bereikbaarheid nodig.
  • Werk maken van duurzaam mobiliteitsmanagement: Ook op locatie- en bedrijfsniveau ziet de regio kansen om de bereikbaarheid in de regio substantieel te verbeteren. Grote bedrijven en organisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren via gericht mobiliteitsmanagement. Denk aan het beperken van de mobiliteitsbehoefte door spreiding van werktijden of door het Nieuwe Werken. Of het stimuleren van het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets.
  • Faciliteren van basismobiliteit en fietsgebruik: Behoud van het basisniveau aan mobiliteit voor iedereen is een must. Er zijn nog genoeg gebieden binnen de Stedendriehoek die niet of nauwelijks bereikbaar zijn met het regulier openbaar vervoer.  Voor het versterken van de basismobiliteit moeten de vervoersbehoeften tezamen worden bezien. Daarnaast zijn er goede kansen voor de fiets. De regio richt zich op snelfietsroutes en betere verbindingen met de treinstations. Daarnaast speelt de fiets ook een grote rol in de toeristische sector.