Werkgelegenheid toerisme

Toerisme is belangrijk voor de regionale economie. Het creëert niet alleen banen, maar de uitgaven van de inkomende stroom toeristen genereert ook inkomsten voor andere bedrijfstakken. Een voordeel is dat de toerismesector minder conjunctuurgevoelig is dan andere sectoren. De sector creëert veel banen voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Toerisme is een belangrijke bron van werkgelegenheid in de Cleantech Regio. Ruim 6% van de beroepsbevolking werkt in deze toerisme & recreatiesector. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde. Het relatieve aandeel groeit langzaam, terwijl het in Nederland gelijk blijft. Het percentage verschilt sterk per gemeente. In Brummen, Epe en Lochem is het relatieve aandeel in de toerisme & recreatiesector het grootst en in Deventer en Heerde het laagst. Daarbij vindt in de meer landelijke gemeenten groei plaats, terwijl in de meer stedelijke gebieden de werkgelegenheid stabiel is of afneemt.

Bron: Prov. GD, Bureau Econisch Onderzoek, PWE, Lisa
Bron: Prov. GD, Bureau Econisch Onderzoek, PWE, Lisa
Bron: Prov. GD, Bureau Econisch Onderzoek, PWE, Lisa