Oppervlakte cultuurgrond

De ontwikkeling van het oppervlakte cultuurgrond in de Cleantech Regio volgt de landelijke trend. Er is sprake van een afname van de totale hoeveelheid landbouwgrond, een afname van het aantal bedrijven en een lichte toename van de oppervlakte per landbouwbedrijf. Een afname van de oppervlakte cultuurgrond per bedrijf betekent een intensivering van het bodemgebruik, terwijl een groei in de oppervlakte cultuurgrond duidt op schaalvergroting.

Ruim de helft van de oppervlakte van Nederland is in gebruik bij de landbouw. De hoeveelheid landbouwgrond in Nederland is de afgelopen jaren gestaag gedaald met ongeveer 50 km2 per jaar. Tussen 2000 en 2011 is het aantal landbouwbedrijven afgenomen met 28%, terwijl de oppervlakte landbouwgrond is afgenomen met 6%. Dat betekent dat gemiddeld dus sprake is van toename van de grootte van bedrijven. De gegevens in de Stedendriehoek worden enigszins vertroebeld door enkele gemeentelijke herindelingen (Gorssel en Lochem, Deventer en Bathmen, Zutphen en Warnsveld). Dat leidt in de statistieken tot plotselinge toename van de hoeveelheid landbouwgebied in de gemeenten Deventer, Zutphen en Lochem. De CBS-getallen laten overigens soms ook jaarlijkse schommelingen zien die misschien eerder verklaard kunnen worden uit veranderingen in definities en meetmethoden dan in werkelijke veranderingen in de functie van grond.