Logies

Gegevens over toeristenbedden en logiesaccomodaties zijn niet beschikbaar op het niveau van de Cleantech Regio. Het aantal bedden is verreweg het hoogst op de Veluwe, gevolgd door de Achterhoek en Zuidwest-Overijssel. Het aantal bedden op de Veluwe is eerst gestegen en daarna gedaald. Alleen in de Achterhoek heeft een stijging plaatsgevonden. Het aantal logiesaccommodaties daalt op de Veluwe en is gelijk gebleven in de overige regio’s. Bij de ontwikkeling van de logiesvormen stijgt het aandeel van de hotels ten opzichte van de overige logiesvormen.