Horeca

Het woord horeca is samengevoegd uit de woorden hotel, restaurant en café. De horeca omvat de bedrijfstak van alle diensten die horen bij hotels, restaurants en cafés. Binnen de bedrijfstak horeca zijn een heleboel verschillende bedrijven gevestigd, en er is een zeer gevarieerd aanbod van werk. Vele mensen in de horeca werken er maar tijdelijk. Dit komt doordat een grote groep arbeidskrachten uit jongeren bestaat die de horeca als bijbaan hebben.

De Cleantech Regio heeft iets meer dan 1500 vestigingen in de horeca. Het aantal is redelijk constant. Het aantal banen is 9500. Er werken dus meer dan 6 mensen per vestiging. Verreweg de meeste vestigingen zijn in Apeldoorn, gevolgd door Deventer. Voorst, Heerde en Brummen hebben de minste horecavestigingen.