Biologische bedrijven

In de Stedendriehoek zijn 61 gecertificeerde biologisch werkende bedrijven gevestigd. De meeste bedrijven zijn in Apeldoorn en Deventer. Tuinbouw en akkerbouw vormen een kleine sector met slechts 5 bedrijven. Veeteelt is ruim vertegenwoordigd met 20 melk- en vleesveebedrijven en 5 pluimveebedrijven. In de verwerkingssector wordt de grootste bijdrage geleverd door brood- en banket bedrijven en slagerijen/vleesverwerkers. Het aantal bedrijven groeit gestaag.

Bron: CBS
Bron: CBS