Landbouw, natuur & toerisme

Indicatoren voor Landbouw, natuur & toerisme

De fysieke woon- en leefomgeving is de basis voor het versterken van het vestigingsklimaat. Prettig wonen en werken in een groene omgeving is de kracht van de Cleantech Regio. De regio wil de ontwikkelingen die het platteland drastisch veranderen een positieve wending geven. Het is de bedoeling om de waardevolle kwaliteiten te behouden. Dit betekent aandacht voor cultuurhistorie en voor de verbinding van stad en landschap.

De regio zet in op het beter ontsluiten en beleven van de landschappen, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en lokale identiteiten. En daarnaast richt ze zich op het vasthouden van de kwaliteit van leefbaarheid en ruimte geven aan gezondheid, vitaliteit en sport.

De regio kent een rijke variatie aan landschappen: Veluwe, Salland en de IJssel met de IJsselvallei. En mooie dorpen en historische centra. De regio wil de groene en cultuurhistorische kwaliteiten meer toegankelijk en belevingsgericht maken. Door de integratie van waterberging, natuurontwikkeling en klimaatadaptie kan het landschap als netwerk verder worden ontwikkeld: met een natuurlijke samenhang en recreatief aantrekkelijk én met voldoende economische mogelijkheden voor winning, productie en levering van (groene) diensten. Dit draagt bij aan een economisch vitaal buitengebied.