Immigratie en emigratie

 

Op macro-economisch niveau is mobiliteit van werknemers gunstig. Mensen gaan daar werken, waar hun werkzaamheden de grootste toegevoegde waarde hebben. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt beperkt werkloosheid. Op het niveau van gemeenten en regio’s biedt immigratie en emigratie zowel kansen voor schaarse werknemers op de arbeidsmarkt als uitdagingen voor integratie. Immigranten die terugkeren houden vaak relaties met het land van vertrek. Dit biedt nieuwe kansen voor handel en wederzijdse investeringen.

De immigratie was in de periode 2009 tot en met 2016 iets groter dan de emigratie. Het betreft relatief weinig mensen ten opzichte van het totaal aantal inwoners van de Stedendriehoek. Verreweg de meeste immigratie en emigratie vindt plaats vanuit de gemeenten Deventer en Apeldoorn. De meeste immigranten gaan naar Deventer, terwijl de meeste emigranten vanuit Apeldoorn vertrekken. Voor de overige gemeenten is de immigratie en emigratie beperkt.