Immigratie en emigratie

 

Op macro-economisch niveau is mobiliteit van werknemers gunstig. Mensen gaan daar werken, waar hun werkzaamheden de grootste toegevoegde waarde hebben. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt beperkt werkloosheid. Op het niveau van gemeenten en regio’s biedt immigratie en emigratie zowel kansen voor schaarse werknemers op de arbeidsmarkt als uitdagingen voor integratie. Immigranten die terugkeren houden vaak relaties met het land van vertrek. Dit biedt nieuwe kansen voor handel en wederzijdse investeringen.