Export

De uitvoer van goederen en diensten naar het buitenland (export) vormt de ‘stuwende sector’ van de regionale economie. Export leidt niet alleen tot een uitbreiding van de productie, maar genereert ook deviezen van elders (waardoor de koopkracht toeneemt). De export-indicator is belangrijk omdat ze aangeeft voor welke economische activiteiten in het buitenland belangstelling bestaat. Door middel van enquêtes van het CBS voor de Kamer van Koophandel wordt periodiek (per kwartaal) het ondernemersvertrouwen gepeild. Dat wordt in deze enquête (COEN) bepaald door een viertal factoren. Het is een ongewogen gemiddelde van allereerst de omzetontwikkeling, de exportontwikkeling en de ontwikkeling van de personeelssterkte. De exportontwikkelingsgrafiek op deze pagina heeft betrekking op de cijfers over exportontwikkeling van de (COEN) enquête.

De export is de laatste jaren  voor de bedrijven in de Stedendriehoek licht gestegen, nadat deze uit een diep dal kwam in het eerste decennium van de 21e eeuw. Ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren slagen de bedrijven uit de regio Stedendriehoek er in de meeste kwartalen in om een kleine groei in export te realiseren.

Bron: CBS