Buitenlandse bedrijven

Een van de indicatoren voor economische ontwikkeling is de mate waarin de regio is opgenomen in internationale netwerken. Om iets over deze internationale netwerken te zeggen, kan gekeken worden naar het aantal buitenlandse bedrijven en naar het percentage werknemers dat bij een buitenlands bedrijf werkt. Het is ook interessant om te zien waar deze bedrijven zoal vandaan komen. Dat zegt iets over welke landen in de Stedendriehoek investeren.

Wanneer naar de herkomst van de bedrijven gekeken wordt, blijkt dat de meeste buitenlandse bedrijven uit West Europa afkomstig zijn, met daarnaast ook een groot aantal uit de Verenigde Staten. Het relatief kleine aantal buitenlandse bedrijven zorgt wel voor een evenredig grote hoeveelheid arbeidsplaatsen. Het zijn doorgaans grotere bedrijven die in buitenlandse handen zijn.