Internationalisering

Indicatoren voor Internationalisering

Het Nederlandse overheidsbeleid is in toenemende mate gericht op internationale contacten en samenwerkingen. Voor bedrijven, kennisinstellingen en internationale kenniswerkers is de wereld een dorp geworden. Dat de wereld steeds ‘dichterbij’ komt, betekent dat veel bedrijven, kennisinstellingen en overheden steeds meer samenwerken met landen buiten Europa. De BRIC-landen komen op, niet alleen om kenniswerkers te werven, maar ook als afzetmarkt, onderzoek- en beleidspartner. In de kenniseconomie komen immers steeds meer nieuwe economische activiteiten tot stand op basis van open innovatie. Nabijheid is daarbij belangrijk, maar ook kennisuitwisseling via internationale netwerken is noodzakelijk voor een succesvolle regio.

Internationale kenniswerkers nodig

Binnen regionale clusters van de Stedendriehoek zijn de gevestigde bedrijven via allerlei kanalen verbonden met hotspots over de hele wereld. Werving van internationale kenniswerkers is daarom noodzakelijk. Dit zijn hoogopgeleide en vaak specialistische buitenlandse medewerkers (minimaal HBO-niveau). De regionale concurrentie voor deze kenniswerkers zal sterk toenemen. Het zijn mobiele mensen die relatief hoge eisen stellen aan het werk en de leefomgeving.

Ook de naar het buitenland terugkerende alumni zijn belangrijk. Een deel van de alumni keert terug en neemt vaak nieuwe kennis, ervaring en contacten mee. Vertrekkende alumni blijven vaak betrokken bij netwerken, handel en investeringen. Volgens ontwikkelingsmaatschappij Oost NV is bij vestiging van afdelingen van buitenlandse bedrijven bijna altijd sprake van een al bestaande internationale binding met de regio.