Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is op zichzelf een erg brede term en er zijn diverse MVO keurmerken voor bedrijven ontwikkeld. Op deze pagina staan de meest voorkomende in Nederland.

– ISO 14001: Gecertificeerde bedrijven zijn milieuvriendelijke bedrijven.
– OHSAS 18001:  Is een certificering die gaat over goede en veilige arbeidsomstandigheden en sociaal gedrag van een bedrijf.
– ISO 26000: Dit is geen certificaat, maar een zelfverklaring van bedrijven dat men in de bedrijfsvoering maatschappelijk verantwoord onderneemt. In deze zelfverklaring komen diverse deelgebieden van het MVO naar voren.
– ISO 50001: Certificaat voor energiemanagement. Gaat over reductie van energiegebruik van de onderneming.
– MVO Prestatieladder: Dit is een Nederlands initiatief waarin bedrijven die hierbij aangesloten zijn een level 1 t/m 4 code ontvangen voor de mate waarin hun onderneming duurzaam gedrag vertoont.

Een betrouwbare score van de Cleantech regio op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is moeilijk te geven. In deze index zijn alleen die bedrijven meegenomen die een certificering hebben in een van de bovengenoemde systemen (of in het geval van ISO 26000, een zelfverklaring hebben opgesteld). Ook bedrijven die geen certificering hebben, kunnen duurzaam werken, het is alleen zeer moeilijk meetbaar. De aantallen genoemd op deze website geven dan ook niet meer dan een indicatie aan van wat er op het gebied van MVO gebeurt in de Cleantech regio.

Wat betreft de ontwikkelingen in certificering betreffende milieu en arbeidsomstandigheden ISO 14001, valt op dat het aantal bedrijven duidelijk toeneemt in de Cleantech regio. In Nederland als geheel is er ook een groei te bespeuren. Er zijn geen bedrijven in de Cleantech regio die ISO 50001 gecertificeerd zijn. Er zijn twee bedrijven in de Cleantechregio met een ISO 26000 zelfverklaring (de bedrijven Apeldoorn Flexible Packaging BV en Krehalon Industrie BV uit Deventer). In Nederland als geheel hebben 118 bedrijven een ISO 26000 zelfverklaring opgesteld (december 2018).

Het Nederlandse certificeringsinstituut MVO prestatieladder geeft aan dat het aantal aangesloten Nederlandse bedrijven van 37 in 2013 is toegenomen tot 227 in augustus 2016, maar stagneert daarna tot 228 in december 2018. In de Cleantechregio zijn 10 bedrijven gecertificeerd, tegenover 11 bedrijven in 2016 en 2 in 2013.

Bron: SCCM
Bron: SCCM
Bron: NEN Publicatieplatform ISO 26000
Bron: MVOprestatieladder.nl