Energielabels

Het energielabel voor woningen is een maat voor het standaard gebouwgebonden energiegebruik van een woning. Dat is het gestandaardiseerde energieverbruik nodig voor verwarming, warm watervoorziening, ventilatie en verlichting. Het werkelijke verbruik is uiteraard sterk afhankelijk van bewonersgedrag en kan bij twee identieke woningen met hetzelfde label wel een factor 2 of meer verschillen. Bij het verkopen of verhuren van een woning ouder dan 10 jaar is het verplicht om het energielabel van de woning te laten vaststellen. Bij jongere woningen is dat niet nodig als er een EPC  (Energy Performance Contract) bepaling aanwezig is, die is opgesteld bij de bouw van de woning. Het energielabel heeft een schaal die varieert van A++ (zeer energiezuinig, EPC lager dan 0,5) tot G (zeer energieverspillend, EPC hoger dan 2,90).

De gegevens over energielabels laten vooral de groei van de aandacht voor het labelen zien en (nog) niet een verschuiving naar energiezuiniger labels. In vrijwel alle labelcategorieën zijn de aantallen woningen in 2012 hoger dan in 2008, soms aanzienlijk hoger. Omdat het in de tabel gaat om bestaande (veelal oudere) woningen, zijn de minder energiezuinige labels nog sterk vertegenwoordigd in alle gemeenten. De meeste energiezuinige woningen bevinden zich in Lochem. In verschillende gemeenten van de stedendriehoek zijn programma’s gestart om bestaande woningen energiezuiniger te maken. Gezien de omvang van deze programma’s valt te verwachten dat de aantallen energiezuinige bestaande woningen de komende jaren zullen toenemen.

Bron: Databank Klimaatmonitor
Bron: Databank Klimaatmonitor