CO2 Uitstoot

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale CO2 uitstoot. Volgens de Klimaatmonitor Databank is in gemeenten ongeveer de helft van de totale CO2 uitstoot toe te schrijven aan de gebouwde omgeving. Andere grote bronnen zijn mobiliteit (10 – 20%) en industrie (eveneens 10 – 20%). Het vaststellen van de totale CO2-uitstoot op gemeentelijk niveau is erg lastig. Dat geldt vooral als het gaat om mobiliteit en grote industrieën die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten. De gegevens over CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving komen tot stand op basis van gegevens van de regionale netbeheerders Liander en Enexis. Deze zijn redelijk betrouwbaar en compleet als het gaat om woningen, publieke dienstverlening en commerciële dienstverlening. Vandaar dat hier uitsluitend deze gegevens gepubliceerd worden.

Wat betreft de ontwikkelingen van de CO2 uitstoot in de Stedendriehoek, is tussen 2008 en 2015 de berekende CO2 uitstoot in de meeste gemeenten dalend, vooral in Apeldoorn en Deventer, waar een duidelijk afnemende trend zichtbaar is. De CO2 uitstoot per inwoner is in Brummen het grootst, dit is ook de gemeente in de Stedendriehoek met relatief gezien de meeste industrie. Wat betreft CO2 uitstoot voor huishoudelijk gebruik van elektriciteit en gas, geldt dat ruim 2 ton per inwoner voor rekening komt van een gasverbruik van 1600 m3 per jaar (2.8 ton CO2) en een elektriciteitsverbruik van 3500 kWh per jaar (2.2 ton per jaar).

Bron: www.energieinbeeld.nl (Bewerking door Saxion)