Clean technology

Wat is cleantech?

In 2013 is na een brede consultatie van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en het onderwijs in de Strategische Board besloten, dat ‘cleantech’ de focus is voor innovatie en economische ontwikkeling in de Stedendriehoek. Cleantech is een brede verzamelnaam voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan een schonere aarde. Cleantech is een wereldwijd algemeen geaccepteerd begrip en inspireert bedrijven, overheden en kennisinstellingen om oplossingen te vinden voor de wereldwijde uitdagingen voor een duurzame leefomgeving. In de Cleantech Agenda voor de Stedendriehoek gebruiken we de volgende definitie: Cleantech is iedere dienstverlening, product, productiemethode, techniek of activiteit en initiatief dat de operationele prestatie, productiviteit of efficiency verbetert, terwijl de kosten, de input, het verbruik van grondstoffen, het energieverbruik, afval en milieubelasting verminderen.

Cleantech cluster in de Stedendriehoek

Ter voorbereiding van de Cleantech Agenda is in 2014/2015 een inventarisatie in de Stedendriehoek uitgevoerd. Daarvoor is een database van bedrijven opgesteld die hun omzet of een deel ervan realiseren met de verkoop van cleantech producten en diensten. De totale lijst omvat nu  130 bedrijven. Totaal genereren deze bedrijven een omzet van ongeveer 2 miljard Euro en geven werk aan 8000 personen in de Stedendriehoek. Hier zijn de grafieken opgenomen met de uitkomsten van een eerste inventarisatie. Daaruit blijkt dat de meeste cleantech producenten behoren tot de sectoren Advisering & Onderzoek en Industrie. Daarnaast zijn de bedrijven gelijkmatig verdeeld over de andere sectoren. Dit komt overeen met het profiel van de regio en de diversiteit van de economie. Er is ook onderzoek gedaan naar de toepassingsgebieden. Daaruit blijkt dat de cleantech bedrijven actief zijn binnen alle gebieden. De meeste activiteiten hebben betrekking op ‘duurzame materialen & manufacturing’. Daarna zijn de grootste toepassingsgebieden ‘duurzaam bouwen’ en ‘duurzame energie’. De meeste cleantech producenten bevinden zich in de drie steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De overige 37% van de cleantech bedrijven bevindt zich buiten de drie grote gemeenten.

Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving
Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving
Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving