Afval

Huishoudens van de Cleantech Regio gemeenten kunnen hun afval gescheiden aanleveren. Bijgaande tabellen en grafieken geven inzicht in de mate waarin zij dat doen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de recente inzameling van plastic afval nog niet is opgenomen. De hoeveelheid restafval is voor de gemeenten, die streven naar het terugbrengen tot een bepaalde hoeveelheid, een indicatie voor de mate van afvalscheiding.

Het gescheiden afval in de Cleantech Regio bestaat voor bijna de helft uit G.F.T. Papier neemt ruim een kwart voor haar rekening. Gemiddeld wordt in de Cleantech Regio 242 kg per inwoner gescheiden ingezameld. De huishoudens in Epe, Heerde en Voorst scoren ruim boven het gemiddelde, maar ook Apeldoorn en Deventer scoren bovengemiddeld. Brummen scoort onder het gemiddelde en Zutphen ruim onder het gemiddelde. Het totaaloverzicht per gemeente geeft voor G.F.T. en snoei- en tuinafval grote verschillen te zien. Qua restafval zien we hoge scores in de gemeente Epe. Opvallend is dat gemeente Epe ook het hoogste scoren ten aanzien van het gescheiden inzamelen. De gemeenten Apeldoorn en Zutphen scoren boven het gemiddeld. De overige gemeenten Brummen, Deventer, Heerde, Lochem en Voorst scoren echter onder het gemiddelde.

 

 

 

Bron: Circulus, Rova en Gemeente Voorst
Bron: Circulus, Rova en Gemeente Voorst
Bron: Circulus Rova en Gemeente Voorst