Duurzame ontwikkeling

Indicatoren voor Duurzame ontwikkeling

De regio Stedendriehoek wil in 2030 een energie neutrale regio zijn. De zeven gemeenten van de regio Stedendriehoek hebben deze ambitie in 2009 uitgesproken. Zij maken hier werk van door het aanbieden van duurzame producten & diensten en door het verduurzamen van productieprocessen te labelen. De samenwerking tussen gemeenten, ondernemers, onderwijs en onderzoek maakt dat de kansen die schone technologie beidt daadwerkelijk verzilverd worden.

De Strategische Board Stedendriehoek heeft eind 2013 het begrip Cleantech verkozen als leidend en verbindend element voor de regio Stedendriehoek. Het sluit aan bij actuele opgaven en de urgentie van vraagstukken rond energievoorziening en schaarste van grondstoffen. Het heeft economisch perspectief met een hoge groeipotentie en het sluit aan bij de insteek van het Rijk en Europa om maatschappelijke opgaven te kiezen als vertrekpunt voor innovatie en valorisatie.

Duurzame ontwikkeling in de Stedendriehoek richt zicht op de volgende aandachtsgebieden:

  • duurzame productie en duurzaam gebruik van goederen en diensten;
  • energiebesparing en gebruik van duurzame energie;
  • een schone bodem en schone grondwater die voor veel functies geschikt zijn;
  • een gezonde leefomgeving op het gebied van geluid en lucht;
  • een regio die helder, open en transparant is in zijn communicatie, onderling en met burgers en bedrijven.