Huishoudens

In de Cleantech Regio telt een derde deel van de huishoudens één persoon. De regio scoort hiermee onder het landelijk gemiddelde, maar laat zich vergelijken met het gemiddelde van de provincies. Binnen de regio zien we dat de stedelijke gemeenten gemiddeld of hoger scoren, waarbij vooral het hoge aandeel in Deventer (39%) opvalt. De landelijke gemeenten scoren ruim onder het gemiddelde. De verschillen in de samenstelling van de huishoudens zijn bepalend voor de ontwikkeling op de woningmarkt. Dit wordt nog eens benadrukt door het verschil in de ontwikkeling naar de samenstelling van de huishoudens.

 

 

 

Bron: CBS
Bron: CBS
Bron: CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Bron: CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Bron: CBS
Bron: CBS
Bron: CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Bron: CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Bron: CBS
Bron: CBS
Bron: CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Bron: CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)