Braindrain en Braingain

Jongeren in de leeftijdsgroep van 15-19-jaar verlaten de Cleantech Regio om bijvoorbeeld elders te gaan studeren. Voor zowel de periode 2008-2013 als de periode 2013-2018 geldt dat van de aanwezige 15-19-jarigen vijf jaar later 89% de leeftijdsgroep 20-24-jaar heeft bereikt. Met andere woorden bijna 9,3% meer jongeren is vertrokken dan er zich gevestigd hebben.

Bron: CBS
Bron: CBS