Topsectoren

De Nederlandse Overheid heeft in het zogenaamde topsectorenbeleid een aantal sectoren aangewezen waarin speciaal aandacht aan innovatie wordt besteed. Deze sectoren worden als kansrijk gezien voor Nederland om internationaal te concurreren. Op de website van het CBS zijn de definities en afbakeningen van de topsectoren te vinden.

In de regio Stedendriehoek zijn ook mensen werkzaam in deze topsectoren. In de Stedendriehoekindex worden op deze pagina de aantallen banen in deze topsectoren weergegeven, alsmede het percentage banen in de topsectoren van het totaal aantal banen.

Uit de grafieken wordt duidelijk dat in de Stedendriehoek relatief veel mensen werken in de topsector creatieve industrie, in vergelijking met het Nederlands gemiddelde. De werkgelegenheid in de overige topsectoren is lager dan het Nederlands gemiddelde.