Innovatievermogen

Innovatie wordt gezien als een van de belangrijkste bijdragen aan de huidige economische ontwikkelingen. Het leidt over het algemeen tot een hogere productiviteit en daarmee tot economische groei. Om de innovatie in de EU te monitoren, wordt er twee jaarlijks een enquête, de Community Innovation Survey, gehouden. Daarin worden de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van innovatie geregistreerd. Op basis van deze survey zijn voor de Stedendriehoek een viertal indicatoren berekend, namelijk het percentage innovatieve bedrijven, R&D uitgaven per innovator, het percentage omzet van nieuwe of vernieuwende producten en het aandeel van R&D personeel van bedrijven. Vervolgens wordt op basis hiervan het innovatievermogen berekend. Deze index is het gemiddelde van het viertal indicatoren. Dit wordt afgezet tegen Nederland en West-Noord-Brabant om te kunnen benchmarken.

De Stedendriehoek is tussen 2004 en 2008 flink gestegen op het vlak van innovatievermogen ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. In 2008 ligt deze net boven het Nederlandse gemiddelde maar ruim onder het innovatievermogen van West-Noord-Brabant. Met name in de omvang van R&D uitgaven en omzet aandeel nieuwe en vernieuwende producten doet de Stedendriehoek het wat minder. Qua omvang R&D personeel en percentage innovatieve bedrijven zit de Stedendriehoek boven het Nederlandse gemiddelde en ruim boven West-Noord-Brabant.