Galeries

De aanwezigheid van galeries is een aanwijzing voor de aanwezigheid van een sterke creatieve klasse, doorgaans zowel van producenten (de kunstenaars) als consumenten. De aanwezigheid van veel galeries zegt overigens niet alles, want een klein stadje als Doesburg heeft zich bijvoorbeeld gespecialiseerd in kunstverkoop en scoort daarmee zeer hoog, terwijl dit niet noodzakelijkerwijs een grote aanwezigheid van een creatieve klasse betekent.

Deventer heeft in de Stedendriehoek de meeste galeries, zowel qua aantal als per hoofd van de bevolking. De meeste galeries zitten in de steden, minder op het platteland, hoewel Apeldoorn als grootste stad duidelijk achterblijft op Deventer en Zutphen. In vergelijking met omliggende steden heeft de Stedendriehoek qua kunstaanbod gemiddeld iets minder aanbod dan Zwolle of Arnhem.

Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving
Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving