Creatieve industrie

De creatieve industrie is cultureel en economisch gezien een belangrijke sector. Deze sector zorgt voor culturele ontwikkeling, verschaft banen en creëert waarde. Zeker in het voorbije decennium heeft deze sector in de meeste westerse landen bovengemiddelde groeicijfers laten zien. Volgens veel economen is er een positief verband tussen de aanwezigheid van mensen in creatieve beroepen en economische groei. De aanwezigheid van creatieve bedrijven en culturele instellingen draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van een stad of dorp. TNO heeft een definitie ontwikkeld van creatieve industrie met drie deelsectoren: media- en entertainmentindustrie, kunsten en cultureel erfgoed en creatieve zakelijke dienstverlening. De grafieken op deze pagina geven de cijfers weer op basis van deze definitie.

Het aandeel van de creatieve industrie in Nederland is ongeveer 3% en stijgt langzaam. De creatieve industrie in de Stedendriehoek is aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde en de benchmark regio’s. Daarbij is er ook sprake van snelle groei. De omvang van de creatieve sector is in de steden groter dan in de dorpen. Er kunnen in dorpen uitschieters ontstaan door de definitie van creatieve industrie. Ook themaparken of mediadistributiebedrijven worden meegeteld. De creatieve sector telt veel zzp’ers. De bedrijven zijn gemiddeld klein in omvang.