Creativiteit en innovatie

Indicatoren voor creativiteit en innovatie

In het streven naar economische innovatie in de Stedendriehoek ziet de regio vooral kansen in de maakindustrie. De regio heeft veel productiebedrijven. Deze vormen een stuwende kracht in de regionale economie. De regio benut kansen om het aandeel kennisintensieve, hightech bedrijven te vergroten. Bijvoorbeeld in de machine- en apparatenbouw.

De innovaties in de maakindustrie zorgen voor positieve effecten op toeleverende diensten. De regio wil excelleren in de maakindustrie, toegespitst op producten en diensten van cleantech. Bijvoorbeeld door met technologie├źn te werken die zoveel mogelijk gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen en die negatieve milieueffecten minimaliseren.

Sectoren verbinden

Innovaties in de maakindustrie zijn veelal technologisch gedreven. In andere sectoren als de zorgsector, creatieve sector en in de ICT sector in de Stedendriehoek wordt gewerkt aan andere typen van innovaties, zoals markt-, proces- en sociale innovaties. De energie- en milieutechnologie, de zorgsector, de creatieve sector en de ICT-diensten zijn ook sterk aan het innoveren. Het maken van verbindingen en cross-overs tussen deze sectoren biedt nieuwe kansen.

Innovatie kan niet zonder creativiteit. De creatieve industrie is cultureel en economisch een belangrijke sector en relatief sterk aanwezig in de Stedendriehoek. Deze industrie zorgt voor culturele ontwikkeling, banen en waarde. Volgens veel economen is er een positief verband tussen de aanwezigheid van mensen in creatieve beroepen en economische groei. Voor relatief hoogopgeleiden is toegang tot cultuur en historie een factor van belang voor de keuze van hun woonplaats/vestigingsplaats. Steden met veel cultuur en historie hebben op hen een grote aantrekkingskracht. Deze steden zijn als vestigingsplaats dus aantrekkelijk voor allerlei innovatieve en kennisintensieve bedrijven.