Over de site

De Stedendriehoek Index is een gezamenlijk product van de gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de Stedendriehoek. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Strategische Board Stedendriehoek.

 

 Wil je weten wat de economische groei in de regio Stedendriehoek is?

Bent u benieuwd naar het aantal voortijdig schoolverlaters? Of zoekt u gegevens over wonen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal woningen en de bezetting per woning?

Op deze site vind je veel statistische informatie over de ontwikkeling van de regio Stedendriehoek. De nadruk ligt op de regionale economie, maar  ook ‘duurzaamheid’ is -voor zover beschikbaar- in cijfers vertaald.

Deze site is interessant voor ondernemers, beleidsmakers, bestuurders, studenten en voor ieder ander die meer wil weten over de regio. De gegevens zijn gegroepeerd naar 10 thema’s. Als u een thema aanklikt, vindt u de indicatoren die daar bij horen. Maar er is meer. De cijfers worden vergeleken met een aantal andere regio’s, én worden afgezet tegen landelijke cijfers.
Kale cijfers zeggen namelijk niet zo veel; het gaat om de context waarin ze worden geplaatst. Er staat  dus bij elke indicator een omschrijving: ‘Wat betekent deze indicator?’ En er wordt een analyse gegeven, met andere woorden ‘Wat betekent dit voor de regio Stedendriehoek?’

 

 Wat kunt u met de site

U kunt per thema indicatoren bekijken. Verder kunt u met de zoekfunctie indicatoren zoeken. Elke indicator kunt u downloaden en bewaren, en is ook printbaar. Gegevens worden jaarlijks aangevuld. De gegevens van de voorgaande jaren blijven beschikbaar. Als er meer informatie beschikbaar komt over een thema of indicator, wordt die op de site toegevoegd.

 

 Verantwoording/disclaimer (over deze site)

De Stedendriehoek Index is een gezamenlijk product van de gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de Stedendriehoek. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Strategische Board Stedendriehoek. De voordelen van een gezamenlijk product zijn een breed draagvlak, gebundelde expertise, grotere objectiviteit en verdeling van inspanning en kosten.

Deze monitor -gestart in 2012- geeft een daadwerkelijk beeld van zowel positieve ontwikkelingen als uitdagingen. De gegevens zijn verzameld  en geanalyseerd door  Saxion, in samenwerking met het team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer. Bij elke tabel wordt de bronvermelding genoemd. De website fungeert tevens als database, dat wil zeggen dat alle gegevens die worden toegevoegd, ook worden opgeslagen.

In de grafieken wordt de Stedendriehoek vaak vergeleken met de statistische regio West-Noord-Brabant (13 gemeenten), met Breda als grootste stad. Dit is de zogenaamde benchmarkregio. Er is hiervoor gekozen, omdat beide regio’s vergelijkbare karakteristieken hebben. De regio’s liggen centraal tussen grotere agglomeraties, hebben een diverse economische structuur en een vergelijkbaar onderwijsaanbod. In beide regio’s is zowel de hoogwaardige dienstverlening als de maakindustrie goed vertegenwoordigd.

 

 Bronnen

NVO
BIRO Overijssel
Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland
Bureau Louter
CBS
Connectcar
COEN
Circulus
Energieke Bottomup in Lage Landen
Dutch Female Board Index
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Brummen
Gemeente Deventer
Gemeente Epe
Gemeente Lochem
Gemeente Voorst
Gemeente Zutphen
Greenwheels
Klimaatmonitor Databank
KvK Handelsregister
LISA
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Oost NV
Planbureau voor de Leefomgeving
Publicatieplatform ISO26000 – NEN
PWE Gelderland
ROC Aventus
Regionaal Inkomensonderzoek (RIO)
SCCM
Saxion Kenniscentrum Leefomgeving
Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
VNO-NCW
Verwey-Jonker Instituut
Wheels4all
www.fuelswich.nl
www.mvoprestatieladder.nl
www.oplaadpalen.nl
www.windenergienieuws.nl