Over de regio

Cleantech Regio Stedendriehoek

De Stedendriehoek, een prachtige regio met een goed vestigingsklimaat. Of het nu gaat om wonen, werken of recreƫren, de Stedendriehoek is op al deze gebieden in balans. De Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. De kracht van de Stedendriehoek zit in de combinatie van de dynamiek van de steden en de groene pracht van het vitale platteland. Maat en schaal zijn overzichtelijk en sociale betrokkenheid is groot. De historische steden Deventer en Zutphen combineren mooi met Apeldoorn. Gezamenlijk bieden ze een compleet stedelijk aanbod. Ze worden met elkaar verbonden en omringd door het prachtige landschap van Veluwe, IJssel en Salland.

Strategische ligging

Qua bereikbaarheid ligt de Stedendriehoek bijzonder strategisch. De oost-west- en noord-zuidverbindingen zijn uitstekend. Het gebied ligt op het kruispunt van hoofdtransportassen, zoals de snelwegen A1 en A50. Spoorlijnen lopen via de Stedendriehoek van de Randstad naar Berlijn en zelfs Warschau. Luchthaven Teuge ligt in het hart van ons gebied. De IJssel en het Twentekanaal zijn de belangrijkste vaarverbindingen. Om de aantrekkelijkheid van het gebied verder te versterken en bij te dragen aan duurzaamheid en gezondheid, wordt gewerkt aan goede voorzieningen voor fietsers.

Industrie, zakelijke dienstverlening en publieke sector

In de regio Stedendriehoek wonen ruim 400.000 mensen. De regio heeft een stabiele en veerkrachtige economische structuur. De industrie, zakelijke dienstverlening en publieke sector domineren het economisch profiel. Zij leveren bijna 85.000 van de in totaal circa 200.000 arbeidsplaatsen. Ook de MKB-maakindustrie is sterk vertegenwoordigd.

Energieneutraal

De regio profileert zich als Cleantech Regio Stedendriehoek. Cleantech is het verbeteren van een prestatie, product of dienstverlening terwijl de kosten, de input, het verbruik van grondstoffen of energie, afval en milieubelasting verminderen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Stedendriehoek hebben gekozen voor cleantech als speerpunt voor hun innovatie en economische ontwikkeling. De Cleantech Regio wil excelleren in het ontwikkelen van nieuwe cleantech business en het breed toepassen in economische sectoren, huishoudens en bedrijfsvoering.

Maar Cleantech Regio is meer dan dat. Door de focus op schone bedrijvigheid in combinatie met het aantrekkelijke woon- en leefklimaat, ontstaat een beter vestigingsklimaat dat een flinke boost kan geven aan de economie. De ambitie van de Stedendriehoek om in 2030 energieneutraal te zijn, is daarvoor een belangrijke motor.