Welkom op de website

De Stedendriehoek Index is een instrument dat dient als monitor en naslagwerk voor de regio Stedendriehoek. Of als nadere kennismaking met de regio. Wist je bijvoorbeeld dat de regio Stedendriehoek de enige regio buiten de Randstad is met een positief migratiesaldo ten opzichte van de Randstad? Of dat in onze regio per 1000 woningen het grootste aantal zonnepanelen is geïnstalleerd?

De Stedendriehoek Index toont 80 indicatoren van de regio, verdeeld over 10 thema’s. De Index is interessant voor ondernemers, beleidsmakers, bestuurders, studenten en voor ieder ander die meer wil weten over de regio. De indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. We vergelijken de cijfers met landelijke ontwikkelingen èn met andere regio’s.

Cleantech

Door maximaal in te zetten op schone technologie, koerst de regio Stedendriehoek op een duurzame economie en samenleving. Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Cleantech is diepgeworteld. Bewoners en bedrijven in de regio zetten bovengemiddeld in op duurzame productie en dienstverlening. Hergebruik en gebruik van energieneutrale producten en grondstoffen staan centraal. Goed voor de samenleving, maar produceren wordt hiermee ook efficiënter en goedkoper, waardoor de concurrentiekracht verbetert.

Veel van de geselecteerde indicatoren hebben een directe relatie met de vraagstukken en kansen rondom cleantech in de regio. Daarnaast vindt u natuurlijk ook algemene informatie zoals over bevolkingsontwikkeling, uitkeringen, beroepsbevolking, etc.